YMPÄRISTÖTEEMAISET ARTIKKELINI JA MUUT TIEDETEKSTINI:

2023 Vastakuoriutuneen mäntykiitäjän kiertoliikkeestä.  Luonnon Tutkija vol. 126, 2/2023.  https://journal.fi/luonnontutkija/article/view/131772 

2023.  Kestävyyspolkujen etsintää Päin graniittia-tapahtumassa. GEOLOGI -lehti vol. 75, (1) 2023, 20-25. 

Luettavissa osoitteessa: https://www.geologinenseura.fi/sites/geologinenseura.fi/files/geologi_-_artikkelit/geologi_1_2023_s20_25_pain_graniittia.pdf 

2022. Art-Arboretum´s Towards the Granit science and art exhibition. Kansainvälisen Geodiversiteettipäivän Uutissivut Oxfordin luonnontieteellisen keskusmuseon kotisivuilla. Luettavissa osoitteessa:

https://www.geodiversityday.org/post/art-arboretum-s-towards-the-granit-science-art-exhibition

2022. JUOKSE "PUPU" JUOKSE! - Teknistyvän ympäristön lisääntynyt maankäyttö uhkana geo- ja biodiversiteetille. Ennakkojulkaistu  8/2022 Päin graniittia -tapahtumassa.

2022. Amiraaliperhosen vaellukset ja siipikuviovariaatiot Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2015-2021.

Vertaisarvioitu artikkeli. Luonnon Tutkija vol. 125, 1/2022. https://journal.fi/luonnontutkija/article/view/116970 

2021. Viheralueet: pölyttäjähyönteisten turva vai tuho? -Kimalaisen kasvikäynnit eri tavoin hoidetuissa elinympäristöissä. Vertaisarvioitu artikkeli. Alue- ja ympäristö, 50 (1), 28-48. https://doi.org/10.30663/ay.102940 

2021. Ilmastotekojen energiavalinnat törmäävät geo- ja biodiversiteetin suojelutarpeisiin. Versus-verkkojulkaisu. https://www.versuslehti.fi/kriittinen-tila/ilmastotekojen-energiavalinnat-tormaavat-geo-ja-biodiversiteetin-suojelun-tarpeisiin/ 

2021. Ontuuko uusiutuvan energian kokonaiskuva? Siikajokilaakso-lehti.

https://www.siikajokilaakso.fi/ontuuko-uusiutuvan-energian-kestava-kokonaiskuva/3352167 

2020. Maa siipien alla - Geodiversiteetin merkityksiä päiväperhosten ja ihmisen elämään.

Sahlbergia 26.1-2 (2020) 29-33. https://koivu.luomus.fi/sahlbergia/2020/sahlbergia_26_1-2_2020.pdf 

2020. Askelia lajienvälisyyteen ja hiljaiseen suojeluun. Versus-verkkojulkaisu. https://www.versuslehti.fi/kriittinen-tila/askelia-lajienvalisyyteen-ja-hiljaiseen-suojeluun/ 


TIEDETEKSTINI TAITEESTA JA LUONTOSUHTEESTA:

2022. GEODIVERSITEETTI ON MUUTAKIN KUIN POTKUKIVIÄ. - Päin graniittia tiedeteksteissä ja taiteessa avattiin Suomen geodiversiteetin näkymiä. Tulikaste-taideteos (Ordeal by Fire) omistautui geodiversiteetille. Keskustelua, Tiedepolitiikka-lehti (jufo 1-taso) vol. 47 (4) 2022, 62-64.   https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/121583/75988 

2019. Luontodialogeista luontosuhteeseen. Kulttuurintutkimus -lehti 36 (2), 60-62. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/94452 

2018. Taide ja kestävä kehitys. Tieteessä tapahtuu tiedelehden keskusteluosio, 36 (5), 55-57. https://journal.fi/tt/article/view/75100 

2018 Dialogeja luonnossa ja luonnosta. KIDE-lehti 3/2018.

https://issuu.com/ulapland/docs/kide_3_2018_issuu

TIETEELLISET TUTKIMUSKIRJANI:

2019. KASVITAITEEN EKOLOGISET ULOTTUVUUDET. Elämäsidonnaisista vuorovaikutustarkasteluista kestävyystavoitteiseen taidetoimintaan. ISBN 978-952-337-175-0. Väitöskirja. Acta Universitatis Lapponiensis 386, Lapin yliopisto. 202 s. Vain painettu versio. Saatavilla useimmat yliopistokirjastot.

2010. Puutarhataide pienyhteisön voimavarana. Pro gradu. Lapin yliopisto.

2001. Mikroilmaston vaikutus männyn ja kuusen pituuskasvunopeuteen taimikossa ja suolla. Pro gradu. Oulun yliopisto.


TIETOKIRJANI:

(UUSI!)  2023 (marraskuu) TUHKATTUJA TOISINAJATUKSIA Suomen geo- ja biodiversiteetistä. ISBN 978-952-94-8368-6.  200 s.  Saatavilla/varattavissa verkkokaupoista. Vain painettuna kirjana. On useissa kirjastoissa Suomessa.

2020. Kohti hiljaista suojelua. Lajivuorovaikutukseen kasvaminen lähiympäristössä.

ISBN 978-952-94-3911-9.  171s. Mukana kirjastojen vuoden 2021 ilmastolukuhaasteen suosituskirjoissa.

Vain painettuna kirjana. On useissa kirjastoissa Suomessa.


RUNOKIRJANI:

 (Tulossa keväällä 2024)  Via Ursus -Jääkarhun tie  ISBN 978-952-94-8802-5. 

2020. Mustelmaperhosia. Visuaalinen runokirja. ISBN 978-952-94-3563-0. 45 s. Rajattu painos, keräilykappaleet. Luettavissa mm. Kansalliskirjaston ja Turun yliopiston Feeniks-kirjaston lukusaleissa.


TEKEILLÄ JA TULOSSA OLEVAT KIRJAT JA MUUT KIRJOITUKSENI 2024.

Wilhelmin makumatka takapihan viidakkoon. Lasten ja aikuisten yhteistoiminnallinen tietokirja. (Viimeistelyssä).

- Artikkeli sudenkorennoista.