"Kameleontin" merkkivuosi 2024

Taidearboretumin 10-vuotisen toimintataipaleen juhlavuosi

  (The year 2024 is jubilee year for Artarboretum (gratitude for 10-years of nature conservation activities and other anniversaries).

On aika katsoa taakse ja eteen. Antaa menneiden mennä, antaa hetki kiitokselle ja ottaa sitten askel eteenpäin. Juhlan hetki määrittyy Taidearboretumin siivekkään väen mukaan eli kun useimmat heistä ovat lennähtäneet paikalle. Se "väki" tietää parhaimmat säätkin. Juhlavuoden iloksi Taidearboretum täydentyy muutamin puutarhakasvein, taideteoksin ja ehkäpä uusi kirjakin ilmaantuu… 

UUSI KIRJA ILMESTYNYT 27.11.2023 ! 

(New book will be published 27.11.2023)

Tuhkattuja toisinajatuksia Suomen geo- ja biodiversiteetistä. (200 s.)


Kirjassa kansainvälisen Unescon geodiversiteettipäivän sanomaa: 

eloton luonto on elollisen luonnon säilymisen perusta. 

Kirja käsittelee elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutusta ja sen muutosta niin kauneudessaan kuin teknoympäristön rakentamisen runtelemana. Kirjasta löytyy pohdintoja ja tutkimuksia mm.: vihreän siirtymän valmiusasteesta, luonnon ja teknoympäristön suhteesta,  rauhan merkityksestä suojelussa, äärisääolosuhteista paahde-elinympäristöissä sekä lajitapauksia (yli 60) erityyppisiltä  kasvupaikoilta. 

- Saatavilla/varattavissa useista verkkokaupoista.

- Tutustu ja vinkkaa eteenpäin! Kiitos.

Unescon toinen kansainvälinen geodiversiteettipäivä (Unesco International Geodiversity Day) on pian  6.10.2023 ! On siis aika kääntää katseet jälleen lähialueen maa- ja kiviainesvarojen käyttöön sekä vesistöjen tilan seurantaan. Mieti miten sinä voisit kohentaa tai suojata näiden elinympäristöjen tilaa, jotta upeat geologiset maisemat säilyisivät tuleville sukupolville ja niiden elinympäristöt pysyisivät suotuisina monille elollisille lajeille.   

Tänä vuonna Taidearboretumilla ei ole tapahtumaa asian tiimoilta, mutta vuodenvaihteessa ilmestyy geo- ja biodiversiteetin teemainen tietokirja. Joten seuraa sivujen tiedotusta.


Siipien suhinaa ja suojelutyön tiivistymistä maailmalle! 

- Kesän 2023 Taidearboretumin kuulumisia

Tämä kesä oli säiden koettelemus Taidearboretumille. Pitkään kolea alkukesä raekuuroineen ja keskimäärin moneen vuoteen nähden sateisempi kesä toi omat haasteensa. Monilla kaksisiipisillä lajimäärät näyttäisivät jäävän pieniksi. Näistä huolimatta saatiin mm. nokkosperhosten lukumäärissä uusi päiväkohtainen ennätys 35 yksilöä ja keisarinviittoilla 23 yksilöä. Kimalaisiakaan kesän sääoikut eivät haitanneet ja Taidearboretumin linjalaskennassa näitä pölyttäjiä kirmaili elokuulla 440 yksilöä. Elokuu näyttää jälleen tuoneen myös lepakoiden syysmuuttopysähdyksen paikalle. Lepakoiden "naksuttelua" kantautuu lämpinä elokuuniltoina detektoriin ja taivaalla vilahtaa ajoittain kaartelevia "nahkasiipiä". 

    Heinäkuussa Taidearboretum listautui mukaan myös kansainvälisiin kasvitieteellisten suojelupuutarhoiden joukkoon Botanic Garden Conservation Internationaliin ja akkredointi on myös tekeillä. Lisäksi paikka arkistoitui mukaan Itsenäisen Suomen tieteen historia -hankkeeseen.

PÄIN GRANIITTIA-tapahtuma

Päin graniittia-tapahtuma on osa kansainvälisen geodiversiteettipäivän tapahtumaketjuja vuonna 2022. Unesco on asettanut geodiversiteettipäiväksi lokakuun 10.päivän, mutta ensimmäisen juhlavuoden kunniaksi asiaa juhlistetaan laajemmin eri puolilla maailmaa kuluvana vuonna. Taidearboretumin Päin graniittia-tapahtuma tuki ja juhlisti asiaa jo elokuussa 2022 ollen Suomen ensimmäinen "virallinen" geodiversiteetti-tapahtuma. Päin graniittia -tapahtuman tiedeteksteihin osallistuneet eri alojen tutkijat painottivat elottoman luonnon monimuotoisuuden huomioimista elollisen luonnon rinnalla.

Useissa tiedeteksteissä painotettiin elottoman luonnon ainutkertaisuutta ja sen nykyistä kohtuullisempaa käyttöä. Voimallisen maa-aineskäytön jälkeinen paikallinen ja alueellinen maisema ei ole enää täysin autenttisesti ennallistettavissa ja siihen liittyvät lajien ja elinympäristötyyppien kadot ovat todennäköisiä. Maa- ja kallioperän liikakäytön syyt liittyvät usein yhteiskunnan kulutuskäytäntöihin, kuten sähköistämiseen. Ajattelumuutoksia suhteessa kuluttamiseen, arjen merkityksellisyyksiin ja välttämättömyyksiin tarvittaisiin. Olisi esimerkiksi kysyttävä ja ennakoitava, millaiseksi lopulta ihmisen ja muiden lajien elinympäristöt muuttuvat lukuisten energiayksikköjen vähitellen täyttäessä ympäristöä (myös erämaassa ja maaseudulla) ja miten terveellisiä ja sosiokulttuurista hyvinvointia edistäviä ne lopulta ovat. Vihreissä teknisissä innovaatioissa on etunsa, mutta ympäristöriskejäkin on, jos innovaatio ymmärretään lopullisen valmiina irrallaan käyttöympäristöstään ja sosiokulttuurisista huomioista.

Lisätietoja seuraavissa artikkeleissa:

Kestävyyspolkujen etsintää Päin graniittia-tapahtumassa.     GEOLOGI -lehti vol. 75, (1) 2023, 20-25.  

https://www.geologinenseura.fi/sites/geologinenseura.fi/files/geologi_-_artikkelit/geologi_1_2023_s20_25_pain_graniittia.pdf

Art-Arboretum´s Towards the Granit science and art exhibition. Kansainvälisen Geodiversiteettipäivän Uutissivut Oxfordin luonnontieteellisen keskusmuseon kotisivuilla. Luettavissa osoitteessa:

https://www.geodiversityday.org/post/art-arboretum-s-towards-the-granit-science-art-exhibition 

GEODIVERSITEETTI ON MUUTAKIN KUIN POTKUKIVIÄ. - Päin graniittia tiedeteksteissä ja taiteessa avattiin Suomen geodiversiteetin näkymiä. Tulikaste-taideteos (Ordeal by Fire) omistautui geodiversiteetille. Keskustelua,Tiedepolitiikka-lehti (jufo 1-taso) vol. 47 (4) 2022, 62-64. Luettavissa osoitteessa: https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/121583/75988 

ARS HETKI...nen  II

- Vuoden 2018 ARS HETKI...nen II oli Taidearboretumilla Haapavedellä. Tämän II-osan tapahtuman keskiössä oli maaseutuympäristö ja pölyttäjähyönteiset. Näyttelykierros jatkui myös Ouluun.

Ensimmäinen ARS HETKI...nen I pidettiin kesällä 2013 Pyhännällä yhdessä Kairanmaan kierroksen avajaisten kanssa.