Vuoden lähiympäristölaji

Vuodesta 2018 alkaen Taidearboretumilla on valittu vuoden lähiympäristölaji. Laji voi kuulua mihin tahansa eliökuntaan tai olla elottoman luonnon osa. Valintaperusteita ovat olleet mm. seuraavat: harvinainen laji kyseisellä paikalla, keskimääräisestä poikkeava esiintyminen tai käyttäytyminen, kasvumuodon erikoisuus, onnistunut pesintä jne. Lajiehdokkaita kokoan aina vuoden ajan ja valinta tehdään joulukuun lopussa. Toisinaan valinta on melkein mahdoton, sillä ehdokkaita on useampia. Vuoden lähiympäristölajin valinta ei tarkoita lajien paremmuusjärjestelyä, vaan se muistuttaa vuoden sykähdyttävistä luontohetkistä. Se on myös muistutus siitä, miten arkiseen lähiympäristöönkin voi sisältyä upeita, hauskoja ja katoavia hetkiä. Ohessa eri vuosien lajivalintojani:

2018 Sarvipöllö,  2019 Fasaani,  2020 Kettu,  2021 Räystäspääsky, 2022  Viherpeippo

2023 ehdokkaat: nokkosperhonen, keisarinviitta, hömötiainen, siniukonkorento...(lista täydentyy ja valinta joulukuun lopussa)

Unescon toinen kansainvälinen geodiversiteettipäivä (Unesco International Geodiversity Day) on pian  6.10.2023 ! On siis aika kääntää katseet jälleen lähialueen maa- ja kiviainesvarojen käyttöön sekä vesistöjen tilan seurantaan. Mieti miten sinä voisit kohentaa tai suojata näiden elinympäristöjen tilaa, jotta upeat geologiset maisemat säilyisivät tuleville sukupolville ja niiden elinympäristöt pysyisivät suotuisina monille elollisille lajeille.   

Tänä vuonna Taidearboretumilla ei ole tapahtumaa asian tiimoilta, mutta vuodenvaihteessa ilmestyy geo- ja biodiversiteetin teemainen tietokirja. Joten seuraa sivujen tiedotusta.


Siipien suhinaa ja suojelutyön tiivistymistä maailmalle! 

- Kesän 2023 Taidearboretumin kuulumisia

Tämä kesä oli säiden koettelemus Taidearboretumille. Pitkään kolea alkukesä raekuuroineen ja keskimäärin moneen vuoteen nähden sateisempi kesä toi omat haasteensa. Monilla kaksisiipisillä lajimäärät näyttäisivät jäävän pieniksi. Näistä huolimatta saatiin mm. nokkosperhosten lukumäärissä uusi päiväkohtainen ennätys 35 yksilöä ja keisarinviittoilla 23 yksilöä. Kimalaisiakaan kesän sääoikut eivät haitanneet ja Taidearboretumin linjalaskennassa näitä pölyttäjiä kirmaili elokuulla 440 yksilöä. Elokuu näyttää jälleen tuoneen myös lepakoiden syysmuuttopysähdyksen paikalle. Lepakoiden "naksuttelua" kantautuu lämpinä elokuuniltoina detektoriin ja taivaalla vilahtaa ajoittain kaartelevia "nahkasiipiä". 

    Heinäkuussa Taidearboretum listautui mukaan myös kansainvälisiin kasvitieteellisten suojelupuutarhoiden joukkoon Botanic Garden Conservation Internationaliin ja akkredointi on myös tekeillä. Lisäksi paikka arkistoitui mukaan Itsenäisen Suomen tieteen historia -hankkeeseen.

PÄIN GRANIITTIA-tapahtuma

Päin graniittia-tapahtuma on osa kansainvälisen geodiversiteettipäivän tapahtumaketjuja vuonna 2022. Unesco on asettanut geodiversiteettipäiväksi lokakuun 10.päivän, mutta ensimmäisen juhlavuoden kunniaksi asiaa juhlistetaan laajemmin eri puolilla maailmaa kuluvana vuonna. Taidearboretumin Päin graniittia-tapahtuma tuki ja juhlisti asiaa jo elokuussa 2022 ollen Suomen ensimmäinen "virallinen" geodiversiteetti-tapahtuma. Päin graniittia -tapahtuman tiedeteksteihin osallistuneet eri alojen tutkijat painottivat elottoman luonnon monimuotoisuuden huomioimista elollisen luonnon rinnalla.

Useissa tiedeteksteissä painotettiin elottoman luonnon ainutkertaisuutta ja sen nykyistä kohtuullisempaa käyttöä. Voimallisen maa-aineskäytön jälkeinen paikallinen ja alueellinen maisema ei ole enää täysin autenttisesti ennallistettavissa ja siihen liittyvät lajien ja elinympäristötyyppien kadot ovat todennäköisiä. Maa- ja kallioperän liikakäytön syyt liittyvät usein yhteiskunnan kulutuskäytäntöihin, kuten sähköistämiseen. Ajattelumuutoksia suhteessa kuluttamiseen, arjen merkityksellisyyksiin ja välttämättömyyksiin tarvittaisiin. Olisi esimerkiksi kysyttävä ja ennakoitava, millaiseksi lopulta ihmisen ja muiden lajien elinympäristöt muuttuvat lukuisten energiayksikköjen vähitellen täyttäessä ympäristöä (myös erämaassa ja maaseudulla) ja miten terveellisiä ja sosiokulttuurista hyvinvointia edistäviä ne lopulta ovat. Vihreissä teknisissä innovaatioissa on etunsa, mutta ympäristöriskejäkin on, jos innovaatio ymmärretään lopullisen valmiina irrallaan käyttöympäristöstään ja sosiokulttuurisista huomioista.

Lisätietoja seuraavissa artikkeleissa:

Kestävyyspolkujen etsintää Päin graniittia-tapahtumassa.               GEOLOGI -lehti vol. 75, (1) 2023, 20-25.  

https://www.geologinenseura.fi/sites/geologinenseura.fi/files/geologi_-_artikkelit/geologi_1_2023_s20_25_pain_graniittia.pdf


Art-Arboretum´s Towards the Granit science and art exhibition. Kansainvälisen Geodiversiteettipäivän Uutissivut Oxfordin luonnontieteellisen keskusmuseon kotisivuilla. Luettavissa osoitteessa:

https://www.geodiversityday.org/post/art-arboretum-s-towards-the-granit-science-art-exhibition 

GEODIVERSITEETTI ON MUUTAKIN KUIN POTKUKIVIÄ. - Päin graniittia tiedeteksteissä ja taiteessa avattiin Suomen geodiversiteetin näkymiä. Tulikaste-taideteos (Ordeal by Fire) omistautui geodiversiteetille. Keskustelua,Tiedepolitiikka-lehti (jufo 1-taso) vol. 47 (4) 2022, 62-64. Luettavissa osoitteessa: 

https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/121583/75988

ARS HETKI...nen  II

- Vuoden 2018 ARS HETKI...nen II oli Taidearboretumilla Haapavedellä. Tämän II-osan tapahtuman keskiössä oli maaseutuympäristö ja pölyttäjähyönteiset. Näyttelykierros jatkui myös Ouluun.

Ensimmäinen ARS HETKI...nen I pidettiin kesällä 2013 Pyhännällä yhdessä Kairanmaan kierroksen avajaisten kanssa.